Bio

Professional Education


  • PhD, Yale University, Computational Biology and Bioinformatics (2017)
  • MS, Yale University, Computer Science (2015)
  • BS, Fudan University, Biology (2012)