Karthik Menon

Karthik Menon

Postdoctoral Research Fellow, Cardiology