Research Staff

Zhihua Chang
Wu Liu Lab

Eric Nguyen
Wu Liu Lab

Wei (Emma) Wu
Lei Xing Lab

Weiyuan Sun
Wu Liu Lab

Yizheng Chen
Lei Xing Lab

Sen Yang
Ruijiang Li Lab

Zahra Sardarmelli
Guillem Pratx Lab

Post-Doctoral Scholars

Yijiang Chen
Ruijiang Li Lab

Mingjie Li
Lei Xing Lab

Sheng Liu
Lei Xing Lab

Oscar Pastor-Serrano
Lei Xing Lab

Xiyue Wang
Ruijiang Li Lab

Derek Xiang
Ruijiang Li Lab

Neeladrisingha Das
Guillem Pratx Lab

Yuchen Li
Ruijiang Li Lab

Rohollah Nasiri
Guillem Pratx Lab

Chenhui Qiu
Wu Liu Lab

Liyan Sun
Wu Liu Lab

Xiaohan Xing
Lei Xing Lab

Xiaoxu Zhong
Guillem Pratx Lab

Veronica Ibanez Gaspar
Guillem Pratx Lab

Junyan Liu
Wu Liu Lab

Hieu T.M. Nguyen
Guillem Pratx Lab

Liang Qiu
Lei Xing Lab

Siqi Wang
Lei Xing Lab

Siqi Ye
Lei Xing Lab

Zixia Zhou
Lei Xing Lab

Students

Feyisope Eweje
Ruijiang Li Lab

Nathan Nguyen
Lei Xing Lab

Madison Marie Singleton
Edward Graves Lab

Xiaoli Yang
Ruijiang Li Lab

Ted Kim
Ruijiang Li Lab

Matthew Ricks
Ruijiang Li Lab

Qingyue Wei
Lei Xing Lab

Mark Laurie
Lei Xing Lab

Yug Shah
Guillem Pratx Lab

Rui Yan
Lei Xing Lab

Visiting Scholars and Student Researchers

Yuanfeng Ji
Ruijiang Li Lab

Yinghua Xi
Ruijiang Li Lab

Jiabao "Zoe" Sheng
Lei Xing Lab

Fang Wu
Edward Graves Lab