Postdoctoral Scholars

Ahmed, Alysia

Almagor, Lior

Botelho, Salome

Chanda, Soham

Chavan, Tanmay

Choi, Ucheor

Department: HHMI
Faculty: Brunger

Cohen, Daniel

Collins, Caitlin

Couoh, Sergio

Craig, Robert

Dai, Jinye

Danko, Tamas

Das, Alakananda

Du, XinXin

Department: MCP
Faculty: O'Brien

Eskici, Gozde

Fan, Minrui

Fechner, Sylvia

Fehlauer, Holger

Fonseca, Rasmus

Gan, Kathlyn

Giam, Louise

Department: MCP
Faculty: Südhof

Guo, Xue

He, Zheng

Hotz, Manuel

Hu, Hongli

Huang, Alvin

Huang, Weijiao (Vincent)

Jiang, Man

Kan, Wei

Kato, Hideaki

Kumar, Kaavya

Leitz, Jeremy

Li, Yenli

Liu, Nian

Lopes Fernandes, Ricardo

Lyubimov, Artem

Department: HHMI
Faculty: Brunger

Masureel, Matthieu

Mathiharan, Yamuna

Maurer, Peter

Miao, Yi

Mohan, Kritika

Mueller, Andrew

Muenich, Stefan

Prigozhin, Maxim

Qiu, Ruoyi

Raju, Karthik

Sando, Rick

Scharf, Daniel

Sclip, Alessandra

Department: HHMI
Faculty: Südhof

Seven, Alpay

Shalev-Benami, Moran

Shivnaraine, Rabindra

Siepe, Dirk

Terekhova, Ksenia

Trotter, Justin

Department: HHMI
Faculty: Südhof

Tsutsumi, Naotaka

Tzeng, Yan-Kai

Uervirojnangkoorn, Monarin

Department: HHMI
Faculty: Brunger

Van Dorp, Stijn

Venkatakrishnan, AJ

Sockolosky, Jonathan

Strohman, Michael

Wu, Dick

Yen, Michelle

Program: MCP
Faculty: Lewis

Zhang, Yan

Zhao, Minglei

Zhou, Bo

Zhou, Mu

Zhou, Peng

Department: HHMI
Faculty: Südhof

Zhou, Qiangjun

Department: MCP
Faculty: Brunger