Postdoctoral Scholars

Almagor, Lior

Barros Alvarez, Ximena

Casiraghi, Marina

Clark, Jason

Couoh, Sergio

Craig, Robert

Dai, Jinye

Danko, Tamas

Dargaie, Zahra

Das, Alakananda

Eskici, Gozde

Fan, Minrui

Feng, Wei

Gan, Kathlyn

Gao, Yang

Guo, Xue

He, Zheng

Held, Richard

Heydenreich, Franziska

Janetzko, John

Jiang, Xian

Kan, Wei

Kim, Anna

Kif, Liakath-Ali

Kirmiz, Michael

Kumar, Kaavya

Leitz, Jeremy

Lin, Pei-Yi

Liu, Nian

Liu, Qiangxiang

Lu, Rui

Mahoney, Jake

Marti, Ed

Maurer, Peter

Merrill, Sean

Meyerowitz, Justin

Miao, Yi

Mueller, Andrew

Muenich, Stefan

Nabet, Amber

Nwokonko, Robert

O'Brien, Evan

Dept: MCP
Faculty: Kobilka

Papasergi-Scott, Makaia

Dept: MCP
Faculty: Skiniotis

Probst, Sabine

Ren, Junming

Rezaei, Ehsan

Robertson, Michael

Sando, Rick

Saxton, Robert

Sherlekar Banerjee, Aparna

Siepe, Dirk

Sun, Zijun

Tarlow, Branden

Terekhova, Ksenia

Tsutsumi, Naotaka

Tzeng, Yan-Kai

Wang, ChuChu

Wang, Haoqing

Wang, Jie

Wang, Jinzhao

Wang, Lingxin

Wang, Shuai

Wen, Xian Lan

White, Ian

Wu, Dick

Wu, Xiaoting

Yang, Aerin

Program: MCP
Faculty: Garcia

Yang, Kailu

Program: MCP
Faculty: Brunger

Yang, Xinbo

Program: MCP
Faculty: Garcia

Yen, Michelle

Program: MCP
Faculty: Garcia

Zhang, Xuchen

Zhao, Xiang

Zhou, Bo

Zhou, Mu