Postdoctoral Scholars

Almagor, Lior

Barros Alvarez, Ximena

Casiraghi, Marina

Chanda, Soham

Chapman, Dail

Chavan, Tanmay

Choi, Ucheor

Department: HHMI
Faculty: Brunger

Clark, Jason

Couoh, Sergio

Craig, Robert

Dai, Jinye

Danko, Tamas

Dargaie, Zahra

Das, Alakananda

Eskici, Gozde

Fan, Minrui

Fechner, Sylvia

Feng, Wei

Gan, Kathlyn

Giam, Louise

Department: MCP
Faculty: Südhof

Guo, Xue

He, Zheng

Held, Richard

Heydenreich, Franziska

Huang, Weijiao (Vincent)

Jiang, Xian

Kan, Wei

Khan, Danish

Koehl, Antoine

Kim, Na Yeon

Kif, Liakath-Ali

Kirmiz, Michael

Kumar, Kaavya

Leitz, Jeremy

Liu, Nian

Liu, Zhihui

Lopes Fernandes, Ricardo

Lu, Rui

Lyubimov, Artem

Department: HHMI
Faculty: Brunger

Mahoney, Jake

Marti, Ed

Masureel, Matthieu

Mathiharan, Yamuna

Maurer, Peter

Merrill, Sean

Meyerowitz, Justin

Miao, Yi

Mohan, Kritika

Mueller, Andrew

Muenich, Stefan

Nabet, Amber

O'Brien, Evan

Dept: MCP
Faculty: Kobilka

Papasergi-Scott, Makaia

Dept: MCP
Faculty: Skiniotis

Pawar, Komal

Dept: MCP
Faculty: Skiniotis

Prigozhin, Maxim

Probst, Sabine

Qiu, Ruoyi

Raju, Karthik

Ren, Junming

Rezaei, Ehsan

Robertson, Michael

Sando, Rick

Saxton, Robert

Sclip, Alessandra

Department: HHMI
Faculty: Südhof

Seven, Alpay

Shalev-Benami, Moran

Sherlekar Banerjee, Aparna

Shivnaraine, Rabindra

Siepe, Dirk

Sun, Zijun

Terekhova, Ksenia

Trotter, Justin

Department: HHMI
Faculty: Südhof

Tsutsumi, Naotaka

Tzeng, Yan-Kai

Uervirojnangkoorn, Monarin

Department: HHMI
Faculty: Brunger

Wang, Haoqing

Wang, Jie

Wang, Jinzhao

Wang, Lingxin

Wen, Xian Lan

Wu, Dick

Wu, Xiaoting

Yang, Aerin

Program: MCP
Faculty: Garcia

Yang, Kailu

Program: MCP
Faculty: Brunger

Yang, Xinbo

Program: MCP
Faculty: Garcia

Yen, Michelle

Program: MCP
Faculty: Garcia

Zhang, Xuchen

Zhao, Minglei

Zhao, Xiang

Zhou, Bo

Zhou, Mu

Zhou, Peng

Department: HHMI
Faculty: Südhof

Zhou, Qiangjun

Department: MCP
Faculty: Brunger