Postdoctoral Scholars

Almagor, Lior

Barros Alvarez, Ximena

Casiraghi, Marina

Chanda, Soham

Chapman, Dail

Chavan, Tanmay

Choi, Ucheor

Department: HHMI
Faculty: Brunger

Clark, Jason

Couoh, Sergio

Craig, Robert

Dai, Jinye

Danko, Tamas

Dargaie, Zahra

Das, Alakananda

Eskici, Gozde

Fan, Minrui

Fechner, Sylvia

Feng, Wei

Gan, Kathlyn

Giam, Louise

Department: MCP
Faculty: Südhof

Guo, Xue

He, Zheng

Held, Richard

Heydenreich, Franziska

Huang, Weijiao (Vincent)

Jiang, Xian

Kan, Wei

Khan, Danish

Koehl, Antoine

Kim, Anna

Kim, Na Yeon

Kif, Liakath-Ali

Kirmiz, Michael

Kumar, Kaavya

Leitz, Jeremy

Liu, Nian

Liu, Qiangxiang

Liu, Zhihui

Lu, Rui

Mahoney, Jake

Marti, Ed

Masureel, Matthieu

Mathiharan, Yamuna

Maurer, Peter

Merrill, Sean

Meyerowitz, Justin

Miao, Yi

Mueller, Andrew

Muenich, Stefan

Nabet, Amber

O'Brien, Evan

Dept: MCP
Faculty: Kobilka

Papasergi-Scott, Makaia

Dept: MCP
Faculty: Skiniotis

Pawar, Komal

Dept: MCP
Faculty: Skiniotis

Probst, Sabine

Qiu, Ruoyi

Raju, Karthik

Ren, Junming

Rezaei, Ehsan

Robertson, Michael

Sando, Rick

Saxton, Robert

Sclip, Alessandra

Department: HHMI
Faculty: Südhof

Seven, Alpay

Sherlekar Banerjee, Aparna

Shivnaraine, Rabindra

Siepe, Dirk

Sun, Zijun

Terekhova, Ksenia

Trotter, Justin

Department: HHMI
Faculty: Südhof

Tsutsumi, Naotaka

Tzeng, Yan-Kai

Wang, Haoqing

Wang, Jie

Wang, Jinzhao

Wang, Lingxin

Wen, Xian Lan

Wu, Dick

Wu, Xiaoting

Yang, Aerin

Program: MCP
Faculty: Garcia

Yang, Kailu

Program: MCP
Faculty: Brunger

Yang, Xinbo

Program: MCP
Faculty: Garcia

Yen, Michelle

Program: MCP
Faculty: Garcia

Zhang, Xuchen

Zhao, Xiang

Zhou, Bo

Zhou, Mu

Zhou, Peng

Department: HHMI
Faculty: Südhof

Zhou, Qiangjun

Department: MCP
Faculty: Brunger